Laajentaminen

On alettava ottamaan konkreettisia askelia kohti ihmiskunnan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Meidän tulee itse olla se muutos, jonka toivomme ympärillämme tapahtuvan.

Yhdistys on perustettu, jotta Vapausfestejä voidaan järjestää ympäri Suomen. On tärkeää, ettei pyörää tarvitse joka kerta keksiä uudelleen, vaan vapaaehtoiset järjestäjätahot saavat yhdistyksen täyden tuen.

Yhteentulemisen järjestämisen ja tukemisen kautta, saamme Vapausfestien energian lähemmäksi jokaista ihmistä, osaksi hänen arkeaan. Vapaustreffeillä yksilö saa viikottain tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Vapaustreffeillä yksilö saa turvan kohdata ilon tuntemisen edessä olevat tunteensa ja kasvaa lähemmäksi omaa sisäistä voimaansa.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙