Ilon Jakaminen

Tämä fyysisesti yhteen tuleminenkaan ei vielä täysin riitä. Useat meistä on unohtanut, keitä me todellisuudessa olemme. Meidät on ajan saatossa yritetty erottaa omasta voimasta, jotta meitä voisi hallita pelolla.

On tullut aika tehdä valinta rakkauden ja pelon välillä, ja sitouduttava edistämään kaikkien hyvinvointia, ihan siinä omassa arjessa ja ympärillä olevien ihmisten parissa. Omassa voimassaan oleva ihminen ei usko sokeasti auktoriteetteja, vaan tekee, niin kuin hänen sisäinen totuutensa häntä ohjaa. Vain ihminen itse tietää, mikä juuri hänelle on parhaaksi.

Meidän yhteyttä iloon ja kepeyteen on yritetty tukahduttaa. Ilman lupaa iloita, me emme ole kokonaisia. Ilman iloa, sisäiselle lapsellemme ei ole tilaa olla olemassa. Me kuitenkin tarvitsemme sisäistä lastamme, sillä ”lasten kaltaisten on taivasten valtakunta”. Rakennamme tänne nyt yhdessä juuri sellaista yhteiskuntaa, missä voimme iloita ja ilmaista itesämme vapaasti.

Yhteentuleminen siis tapahtuu niin ulkoisesti, kuin sisäisesti. Vapausfesteillä ihmiset saavat mahdollisuuden nousta omaan voimaansa, jolloin sisäinen ohjaus aktivoituu. Ilon ja myös kiitollisuuden sana kautta tietoisuutemme nousee. Kun me olemme tietoisia, meidän on mahdollista nähdä, kun meitä yritetään huiputtaa. Kun olemme tietoisia, haluamme hyvää itselle ja toiselle.

Vapaudumme näkemään asiat sisäisen lapsen ja aikuisen silmin, ja löydämme sisällemme tasapainon ja rauhan tilan. Kun olemme tasapainossa ja tietoisia, toivomme hyvää itselle ja eteenkin toiselle.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙